Nowa firma - biura-maklerskie

Biura maklerskie

nowa-firma.com.pl


Biurem maklerskim nazywamy przedsiębiorstwo, które zajmuje się działalnością maklerską. Zadania biura maklerskiego są następujące:

  • proponowanie papierów wartościowych na tak zwanym rynku pierwotnym,

  • dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych na obcy rachunek, głównie na polecenie na zlecenie inwestorów innymi słowy usługi brokerskie,

  • dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych na osobisty rachunek,

  • dysponowanie portfelem papierów wartościowych na polecenie inwestora,

  • konsulting inwestycyjny, prowadzenie rachunków inwestycyjnych,

  • proponowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, gdzie klient może się zdecydować się na akcje emitowane,

  • piastowanie roli maklera-specjalisty,

  • dysponowanie środkami finansowymi oraz papierami wartościowymi, które zostawił klient w biurze maklerskim, oczywiście wszystko za określoną prowizję od zysku,

  • pomoc przy potencjalnym zwieraniu transakcji,

  • prowadzenie negocjacji, jeżeli chodzi o obrót papierów wartościowymi na rynkach w obcych krajach.